סיכום גשמי הברכה

אמציה טל • 6/1/2018 כניסות

השבוע, מיום שני  עד שבת בצהרים ירדו בשכונתנו 119.6 מ"מ.  כן ירבו!

בשבוע שעבר, בימים ראשון שני ירדו 27.8 מ"מ.