הרשמה להקצאת מגרש לחברי אגודה

מזכירות • 3/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

חוזר לחברים לגבי הקצאת 2 מגרשי הרחבה

טופס הרשמה להקצאת מגרש

לחברים שלום,

 

רצ"ב חוזר לגבי הקצאת 2 מגרשי הרחבה לחברי האגודה + טופס הרשמה.

 

בברכה,

אברום