משולחן הועד

משולחן הוועד • 11/5/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

משולחן הועד 05.2018

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                        משולחן הועד 5/2018

 

חברי הוועד: משה סטולרו- יו"ר, איתי אלטר, דודי טבצ'ניק, אירית דוד, שיפי אלבז, יוליאן שנייר, אמציה טל, אבי רז.

 

לפני הכל:

חברי הוועד מבקשים להודות לכל המתנדבים שהיטו שכם, עזרו, סייעו והשתתפו בטקסים ובאירועים האחרונים.

בזכות ההשקעה של אותם תושבים, המשקיעים מזמנם למען כולנו, זכינו למפגשים קהילתיים מכובדים, מרגשים ומשמחים. 

 

בימים האחרונים:

- אנו נמצאים בימים מתוחים מבחינה ביטחונית ונפעל על פי הנחיות הרשויות. בינתיים

  כל המקלטים סודרו ובכולם יש חשמל.

- חבר המושב, הייני, נפגע מהטרור החקלאי, שדה מרעה שלו הוצת. אנו רואים את הפעולה

  הזו בחומרה רבה ופועלים בנושא יחד עם צוות הביטחון במועצה בהתערבותו הישירה של

  ראש המועצה והמשטרה.

 

 

אנו מצרפים תמונת מצב מעודכנת של עיקרי הנושאים הנמצאים על שולחן הוועד:

 

1.     שדרוג תשתיות:

הסתיים בהצלחה שדרוג תשתיות במסגרת תקציב משרד החקלאות ותכנית החומש:   - ארגון צומת הכניסה ליד השער מבחינת שילוט, מדרכות ומעברי חציה.

- שביל נוח להליכה בין ההרחבה למרכז, כולל תאורה.

- הסדרת החניה ליד גן הילדים.

 

2.     הרחבת כביש 79 ומחלפון ציפורי

       כולנו מצפים להקלת עומס הנסיעה בכביש הזה:

-        נסלל קטע הכביש הזמני לצומת עילוט. התקנת הרמזור הזמני בצומת צפויה להסתיים עד סוף חודש אוגוסט 2018.

-        כביש נוסף ייסלל מכביש הגישה לעילוט, לכיכר של צומת המבואות (ליד תחנת הדלק). למי שיסע לנצרת, אחרי אוגוסט 2018, יתכן ויהיה עדיף לחצות את צומת עילוט ולהמשיך בכביש הזה וכך להימנע מעוד רמזור.

-        התחילו בעבודות עפר במחלפון ציפורי. משך הזמן לבניית המחלפון, כשנה. גמר סלילת כביש הגישה החדש ליישוב, כולל שדרוג כביש הגישה הקיים, תסתיים רק בעוד כשנתיים.

-        כנראה שיהיה צפוף לפני שירווח. למי שעדיין לא מכיר, ישנן דרכי עפר שדרכן אפשר לעקוף לפחות חלק מהפקקים בגישה למושב.

 

 

 

3.     איוש נחלות ומגרשים במסגרת הרחבה נוספת ליישוב

אנו מתכננים להרחיב את היישוב בעוד 45 מגרשים ו 15 נחלות. להשלמת ההליך התכנוני נדרשת תב"ע חדשה עם ציון כל המגרשים החדשים.

הפעילות מתבצעת בשיתוף עם המועצה ומשרד השיכון.

אנו נמצאים כעת בשלב של איתור מיקומים מתאימים לפרויקט בתיאום עם כל הגורמים ובראשם רשות העתיקות. 

הקו המנחה להרחבה הוא: יצירת רצף עם היישוב הקיים ולהשתדל לא לבנות שכונות מנותקות.

  

4. תכניות להמשך פיתוח הישוב

 

     4.1 תאורת לד

           אנחנו מתכננים החלפת תאורות הרחוב והאזורים הציבוריים, בתאורת לד.

      תאורה זו צפויה לחסוך לנו עלויות של כמעט 70% מהקיים. הוצאות התחזוקה

      צפויות להיות גם הן מאוד נמוכות.

      המקור הכספי להתקנה יהיה מהחיסכון הצפוי בעלויות החשמל.

           ריכוז התכנון והבצוע עבר למועצה האזורית.

           אנו נמצאים בשלב של גמר סקר צרכים ואמורים להיכנס לביצוע בחודשים הקרובים.

           הערה: בחרנו לבצע את הפרויקט עם המועצה להשגת עלויות נמוכות, פיקוח מקצועי          

           ומענקים ממשרד האנרגיה.

  

     4.2 פיתוח גינון בכניסה לישוב        

 אושר לנו ע"י המועצה תקציב, עבור הצמצום של מספר הפחים הירוקים ביישוב, בסך 71,000 ¤. תקציב זה ישמש לפיתוח גינון לצד הכביש באזור הכניסה לישוב מהשער פנימה.

התכנון הסתיים ובקיץ הקרוב נתחיל בביצוע.

 

4.3 תכנית חומש שלישי

המועצה האזורית החליטה על תכנית חומש שלישית לפיתוח ביישובים לשנים 2017-2021. היקף התכנית בסך 536,000 ¤, מזה 50% המועצה ו- 50% המושב.

בכוונת הוועד לייעד את התקציב לטובת הפרויקטים שלהלן:

-        בגן המשחקים במרכז היישוב- החלפה של המתקנים הישנים מאוד, הבנויים מעץ, במתקנים משודרגים שיתאימו גם לילדים בגיל הרך.

-        הצבת שילוט עם שמות הרחובות בצמתים במושב.

-        אופציה: השלמת מדרכה לצד הכביש העולה להרחבה מ"צומת המראה".

 

   4.4 נגישות למבני ציבור

           המועצה הקציבה סך של 120,000 ¤  להתאמת מבני ציבור לדרישות הנגישות

     החדשות.

     אנו נמצאים בשלב התחלתי של בחירת יועץ נגישות לביצוע סקר ותכנון עפ"י

             הנחיות הרשויות.

 

4.5   הקמת מבנה גן נוסף

         משרד החינוך הכיר בצורך של גן נוסף בציפורי, לגילאי 3-4.                                        

         אנו נמצאים בשלבים סופיים של תכנון המבנה ופועלים לזירוז היתר הבניה.           

         המבנה מתוכנן להיות מוכן לקראת שנת הלימודים שתתחיל בספטמבר 2019 .

4.6  משחקייה לגיל הרך

צוות הורים לקחו על עצמם להקים משחקייה לגיל הרך. בעזרת גיוס כסף מההורים וסיוע של הוועד בסך 10,000 ¤, נרכש ציוד והמשחקייה החלה לפעול בשעה טובה.                                       בכך נפתר צורך של ההורים והילדים הרכים לפעילות של אחה"צ.                                                                                                                                                                                    בשלב זה, באופן זמני, נפרש הציוד בבית העם, עד אשר יימצא מקום מתאים.

 

4.7 הקמת מועדון נוער חדש

      המועצה האזורית יצאה בקול קורא להקמת 4 מועדוני נוער חדשים ביישובים בתקציב

      מפעל הפיס של 1 מיליון ¤ והיתרה, אם תהיה, ע"ח הישוב.                                                           

      הכוונה למבנה בגודל של כ 240 מ"ר שמתאים לפעילות הנוער.

      הוועד רשם את המושב כמועמד לקבלת ההשתתפות במועדון הנוער. במידה ופנייתנו

      תיענה, נוכל להקים לנוער מועדון מתאים לפעילות הנוער, במקום המבנה הטרומי

      הקיים, שהוסב ממחסן למועדון. 

 

4.8 תכנית תנועה וחניות בכל היישוב                                                              

לוועד מגיעות תלונות מתושבים, מכל רחבי היישוב, על חניית רכבים בצדי הכבישים הפנימיים, מה שמותיר נתיב נסיעה צר ומסוכן ולפעמים כלל לא ניתן לעבור במרווח שנותר. זה מסכן את הנוהגים אך בעיקר את הולכי הרגל.

לאור זאת הוחלט בוועד על דרך פעולה למיגור התופעה:

-        נסגר הסכם עם מתכנן כבישים להצבת תמרורי תנועה בצמתים ובעוד מקומות נדרשים.

-        נוסיף מעברי חצייה לאפשר חציה בטוחה של הכבישים ונוסיף פסי האטה, לפי החוק, להורדת מהירות הנסיעה ביישוב.

-        בכבישים בהם אין מדרכות יסומנו גבולות הכביש בפסים צהובים.

-        לאחר גמר התכנון והביצוע יאכפו חוקי התנועה. ביניהם החוק האוסר חניה בנתיב הנסיעה (בהרחבה תותר החניה בחניות הפרטיות ובמפרצים המיועדים לכך, ביישוב הישן לא תותר חניה על הכביש, מעבר לפס הסימון הצהוב).

-        על תושבים שיחנו בניגוד לכללי התנועה, יוטלו העונשים הקבועים בחוק.

         אנא עזרו לנו לשמור על איכות חיים נאותה במושב ולשמור על חיי ילדינו. החנו את

         רכבי המשפחה בחניות הפרטיות והשאירו את מפרצי החניה לאורחים מזדמנים.

 

4.9 שדרוג תשתיות ביישוב הוותיק

       היישוב הוותיק בציפורי נבנה על פי סטנדרטים שהיו מקובלים בשנות החמישים, דרכי

       עפר בדרכים הפנימיות וכביש אספלט ראשי אחד.

       מאז שודרגו מעט הדרכים ובוצעה סלילת אספלט בכבישים הפנימיים.

       לפני החורף בוצעו תיקונים של תעלות הניקוז הקיימות, מה שמנע הצפות של המשקים

       (חוץ משניים שטופלו).

       יחד עם ההרחבה הנוספת, בכוונת הוועד לבצע שדרוג של התשתיות הבעייתיות ביישוב

       הוותיק, לרווחת התושבים.

 

 

   בברכת ימים ולילות שקטים ורגועים, 

   ועד ההנהלה

 

image001