מודעת אבל אמא של דני קליגלר

מזכירות • 1/6/2018 כניסות

לדני קליגלר

אתך באבלך עם מות האם דבורה קליגלר קרסנאו ז"ל.

תנחומים לך ולמשפחה.

מושב ציפורי