: מידעון צפוני אוקטובר נובמבר

הודעות המועצה • כניסות

קבצים מצורפים:

אוק-נוב 19 סופי

מצרפת את המידעון הצפוני.

חשוב לפרסם אותו לתושבים במהלך היום- תודה

המידעון כולל את הנעשה באזור הן כחלק מעשיית הפעילים מיישובכם בקבוצות האזוריות השונות, הן כחלק משירותי מחלקות המועצה והן ביישובים שלכם ופתוח לכלל התושבים באזור.

המידעון כולל את האירועים העתידים להיות וסיכום קצר של העשייה הרבה המתקיימת באזור.

 

 

תודה ענקית ושנה טובה, דקלה