תשעה עשר

מזג אוויר • 7/2/2019 כניסות

19 הוא מספר מקודש לבהאים וגם כמות הגשם (במ"מ) שקבלנו הבוקר.
יום טוב.