הודעה על אספה כללית ביום 17.1.19

מזכירות • 6/1/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על אספה כללית ביום 28.12

דוחות כספיים של האגודה ליום 31.12

תקציב מינהל לשנת 2019

 

הודעה על אספה כללית

 

ביום ה' 17/01/19 תתקיים אספה כללית של כלל החברים בשעה 19:00.

במידה ולא תהיה נוכחות של רוב חברי האגודה בשעה הנ"ל האספה תידחה לשעה 20:00

ותתקיים בכל מספר חברים אך לא פחות מ 20 חברים.

 

על סדר היום

 

  1. בחירת יו"ר ומזכיר האספה.
  2. אישור סדר היום.
  3. אישור הדוחות הכספיים של האגודה ליום 31.12.17. ( יוצג ע"י רו"ח אמיר כהן )
  4. הקמת אנטנה סלולארית על גבעת ביה"ס הישן סמוך לבריכת מקורות. )  מומחה יציג נתונים בנושא ).
  5. אישור תקציב מינהל של האגודה לשנת 2019.
  6. אישור גביית תשלום בסך 34 ¤ לחודש מכל בית אב למשך שנת 2019 בלבד למימון חגיגות ה -  70 לציפורי.

 

רצ"ב: דוחות כספיים של האגודה ליום 31.12.17.

         תקציב מינהל של האגודה לשנת 2019

 

    הערה: לקראת סוף החודש תתקיים אספה כללית לסיום כהונת הועד ובחירת רשויות  

              האגודה.

 

 

 

 

 

                                                                                   בברכה,

                                                                             אברהם מיכאלי

                                                                                   מזכיר