פקח המועצה

אילן הילס • 27/11/2017 כניסות

הגיע הזמן שאנחנו החברים נתחיל לקבוע את הכללים ולא כל שני וחמישי חבר שבא לו מגיש תלונה 

ופקח מהמועצה מגיע אם בברכת הועד או בלעדיו ומאיים בקנס אןו בדוח.

במידה והמועצה מנהלת לנו את החיים בשביל מה יש לנו אגודה?

כל אחד וכל קבוצת לחץ עושה לעצמה דין יש דרכים שנחסמות למעבר סוסים שביל שמומן מכיסינו  החליטו שהוא לא למעבר של סוסים נושא חניית רכבים  ומערכות ניקוז וכבישים לא מתוחזקים ועוד ועוד.

  אני מציע שרשימת הנושאים והשינויים שהועד והמועצה רוצים לשנות יגיעו לדיון באסיפה הכללית ולא תהיה החלטה שרירותית של מספר מצומצם של אנשים שחלקם מושפעים מבעלי עניין ומקורבים.

הודעות בנושא זה