סדר יום ישיבת ועד מקומי והנהלה ליום 29.7.18

משולחן הוועד • 27/7/2018 כניסות

שלום רב.,

מעתה ואילך יפורסם סדר היום של ישיבות הועד באתר המושב.

להלן סדר היום לישיבות הועד ביום א' 29.7.18 בשעה 21:00.

ועד הנהלה:

1. שיחה עם אבי חזן.

2. הסכם להקצאת 2 מגרשים.

3. עדכונים.

ועד מקומי:

1. אישור פרוטוקולים.

2. קול קורא להקמת גני קק"ל.

3. ליווי הסעות לביה"ס בשמשית לשנת תשע"ט.

4. הצעת אסף לרכישת מערכת הגברה.

שבת שלום,

מיכאלי אברהם