מתבצעות עבודות תיקוני אספלט במספר מקומות בעיתיים בתחום היישו ...

הודעות סמס • 21/12/2017 כניסות

מתבצעות עבודות תיקוני אספלט במספר מקומות בעיתיים בתחום היישוב
הותיק באזור משק סמי מנו ומשק נתן אריה.
קטעים בכביש גורדו מהאספלט ומחר ישלימו מצעים.
אנא שימו לב וסעו בזהירות.