מוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים - הודעה מספר 1 לתשע"ט

מזכירות • 29/5/2018 כניסות

הורים יקרים,

 

הודעה חשובה בדבר הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט לגילאי לידה עד שלוש.

עליכם לרשום את הילדים במערכת הממוחשבת בין אם הנכם מבקשים סבסוד ובין אם לאו.

ילד שלא ירשם לא יוכל להתחנך במערכת,

טפסים חתומים על ידי נמצאים בגנון תמר,

בברכה,

אבינערי מירית

מנהל הגיל הרך,

ציפורי