מחווה יפה של ילדי המנזר

קהילה • 17/7/2018 כניסות

היום אחה"צ הגיעו ילדי פנימיית "סנטה אנה" ("המנזר")

למרכז המושב וצבעו את משקל העגלים בכניסה לעדר

ליד השביל החדש להרחבה

summday_8694154879summday_8915117393summday_8379974199summday_4299759396