כסאות

פילצר מיטש וסוזי מיטש סוזי • 12/11/2017 כניסות

חוסר לנו הרבא כסאות פלסטיק לבנות שמישהו לקח ולא הוחזר.  מישהו יודע מי זה?

מיטש פילצר

0537829568