עולם הפוך

אמיתי הולנברג • 3/12/2017 כניסות

המועצה מדווחת:

"תן חולה כלבת נכנס לנהלל וכלבי המושב הרגו אותו."

יתכן ונמנעה תקיפת אדם ע"י תן נגוע בכלבת.

מה המלצת המועצה? לקשור את הכלבים המחוסנים שלנו.

מה המחשבה מאחורי ההמלצה?

במקרה דומה הכלבים לא יגנו עלינו ואדם לא מחוסן יפגע, ינשך ובמקרה הקל יאלץ לקבל חיסון כואב.

בראיה שלי זה משול לקריאה של המועצה לתושבים להפסיק לשאת נשק, בעקבות פיגוע שבו נורה המחבל.

עולם הפוך. הכלבים שלנו מגינים עלינו ואנחנו נקראים למנוע זאת מהם.

אמיתי