מחזק את ידיו של אילן הילס

ישראל עמרי • 13/11/2017 כניסות

הזנחה פושעת לא פחות, לא רק שהכביש מוזנח ברמת מחנה פליטים, החליטו להשאיר את שארית אדמת הניקוז על "הכביש" כאשר בפועל נהפך "הכביש" לדרך עפר המעלה אבק רב בכל פעם שרכב חולף. על שטיפה או מטאטא כביש כנראה שלא חשבו. 

סוף מעשה במחשבה תחילה. 

הודעות בנושא זה