חיסון נגד שפעת

מזכירות • 17/10/2017 כניסות

חשוב מאוד.

תושבים מתבקשים להגיע למרפאה לקבלת חיסון נגד שפעת.

בברכת בריאות, וואפה, אחות המרפאה