יצירת קשר עם מזכירות ציפורי

04-6556440 04-6556440
zipporim1@bezeqint.net zipporim1@bezeqint.net