מזל טוב למשפחת מניס

6/3/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

יום הולדת בן מניס נורית

לנורית מניס ורועי,  לדני ואורנה, לשאול ושושנה ולכל המשפחה

מזל טוב להולדת הבן, הנכד, הנין.

בשמחות, מושב ציפורי