התקנה אחזקה ותיקון מזגנים

ינהר סמדר • כניסות

משב רוח קריר

למי מכם שסובל מהחום או שמזגנו התקלקל, פנו לדניאל!

התקנה ותיקון תקלות במזגנים.

תודות

דניאל גורדון 0549724178 הרדוף