פחנוי גזם

מזכירות • 6/6/2018 כניסות

שלום רב.,

ביום שלישי 12.6.18 יהיה פינוי גזם במושב.

בברכה,

אסנת