מודעת אבל אח של שמחה סוקולסקי

מזכירות • 7/6/2018 כניסות

שמחה סוקולסקי, אתך באבלך עם מות האח עזרא ז"ל, תנחומים לך ולמשפחה

מושב ציפורי