השלכת פסולת

17/10/2017 כניסות

לתושבים שלום,

הננו להבהיר שוב כי אין להשליך או להניח ליד פחי האשפה אן על המדרכה פסולת למיחזור כגון קרטונים וכו' או פסולת מוצקה אחרת כגוןמיטות ישנות.

הננו להבהיר כי אין מי שאוסף את הפסולת הנ"ל ובאחריות התושבים לפנותה למיחזור או למכולה לפסולת מוצקה ולא להניח ליד פחי האשפה. 

מי שיימצא משליך פסולת כזאת יחוייב לפנותה אחרת יינקטו נגדו צעדים.

הננו להבהיר כי פסולת בנין יש להשליך באתר מורשה בלבד.