כמויות הגשם

אמציה טל • 22/11/2017 כניסות

עד הבוקר ירדו במחזור זה. 22.3 מ"מ.

התחלה יפה.

 

אמציה