דוח ועדת ביקורת ועד מקומי לשנת 2017

מזכירות • 26/7/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

התייחסות הועד לדוח ועדת ביקורת ועד מקומי ציפורי לשנת 2017

דוח ועדת ביקורת ועד מקומי לשנת 2017

לתושבים שלום רב,

רצ"ב לעיונכם דוח ועדת ביקורת ועד מקומי לשנת 2017 והתייחסות הועד לדוח ועדת הביקורת.

בברכה,

אברום