פרק שני

מזג אוויר • 16/11/2020 כניסות

פרק גשם שני וקצר הסתיים ובו נוספו לחצרנו 9.0 מ"מ גשם, ובסך הכל מתחילת העונה (והחודש) 48.0 מ"מ גשם.
הלילה היה הלילה הקר הראשון בסתיו זה עם טמפרטורת מינימום של 13.6 מעלות.
חורף גשום וטוב,
צביקה סגל