363.8

מזג אוויר • כניסות

363.8 מ"מ גשם ירדו בחצרנו מתחילת העונה.

קרוב ל-300 מ"מ ירדו בפרק הגשם הארוך בן 16 הימים שהחל ב-25 בדצמבר והסתיים ב-9 בינואר.

נקווה להמשך גשמים טובים ומועילים.

 

ובימים אלה של מים רבים השוטפים את הארץ, אקדיש כמה מילים לזרימת המים בציפורי.

כל טיפה של מי גשם היורדת בציפורי, עושה דרכה לנחל ציפורי, לקישון ולים התיכון. אך לא כל הטיפות מגיעות לנחל ציפורי באותו הנתיב.

הגבעה שבמרכז המושב מהווה קו פרשת מים מקומית.

מדרום לה, מי הגשם עושים דרכם דרומה ונשפכים ישירות לנחל ציפורי.

מצפון למרכז המושב, מי הגשם עושים דרכם מערבה ואז צפונה לנחל יפתחאל וממנו לנחל ציפורי.

למזלנו, לא היו בציפורי הצפות, זאת על אף שחלקים במושב ממוקמים ממש בערוצי ואדיות, כולל כביש הגישה למושב.

איני יודע מי היה המתכנן שתכנן את המושב, אך חבל שלא למד ממי שקדם לו כאן בציפורי.

ציפורי הקדומה, הפריהיסטורית ועד סוף בית ראשון היתה ממוקמת קרוב לעינות ציפורי, בעיקר במדרון שמדרום לנחל ציפורי, בערך בתוואי של כביש 79.

ציפורי העתיקה, החל משיבת ציון ועד 1948 היתה ממוקמת בגבעת ידעיה ("הגן הלאומי ציפורי").

בתי ציפורי לאורך כל הדורות לא מוקמו בתחתית ואדיות. גם דרך הגישה לציפורי עברה בנתיב שונה. עד סוף המאה התשע עשרה, הדרך בין נצרת לשפרעם עברה בציפורי, בקירוב בתוואי של רחוב אמת המים ומערבה ברחוב ייהודה הנשיא של ימינו. זאת על בסיס  עקרונות ההנדסה הרומיים ולפיהם, בכל מקום בו רק ניתן, תעבור הדרך בשליש גובה המדרון.

נראה שדרך הגישה לציפורי שונתה לתוואי הנוכחי, בתחתית הוואדי מתישהו בתקופת המנדט. בשנות העשרים סללו הבריטים כביש גישה לצפוריה בתוואי זה, ואנו משתמשים באותו תוואי עד היום.

עם הקמת המדינה, הגדיל לעשות אותו מתכנן של המושב. הוא לא הסתפק בכך שכביש הגישה מועד להצפות, אלא מיקם רחוב שלם (רחוב הזיתים) בערוץ הזרימה הדרומי לנחל ציפורי ומיקם משקים בערוץ הזרימה הצפוני לנחל יפתחאל.

 

מצורפים:

קישור לדף מרשתת "עמוד ענן", ממנו יש גישה למפת PEF משנת 1880. בה ניתן לראות את דרך נצרת שפרעם בתוואי הישן.https://amudanan.co.il/

מפה של צפון הארץ מראשית שנות השלושים. בה ניתן לראות את דרך הגישה (כביש סוג ב') בתוואי החדש.

 

צביקה סגל

00071706.80.89.06