קיום מיפגשי תושבים עם המתמודדים לראשות המועצה בבחירות

מזכירות • 7/8/2018 כניסות

לתושבים שלום,

הננו להבהיר כי עפ"י הנחיות ועדת הבחירות וועד המושב ניתן לקיים מיפגשי תושבים בבית העם במושב בכפוף לכך שנותנים הזדמנות שווה לכל מתמודד שירצה בכך.

כמובן שהארגון והיוזמה היא של הפעילים מטעם המטה של כל אחד מהמועמדים ולא מטעם המושב.

יש לוודא עם מזכירות המושב שבית העם פנוי במועד המתבקש.

אין לערב נושאים פוליטיים עם מיפגשים חברתיים כגון קפה חברותא.

מזכירות המושב