מודעת אבל אמא של דני קליגלר

מזכירות • 1/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מודעת אבל אמא של דני קליגלר

לדני קליגלר,

אתך בצערך עם מות האם דבורה קליגלר קרסנאו ז"ל,

תנחומים לך ולמשפחה

מושב ציפורי