תודה על ההתנדבות

צור מאירה • 19/12/2017 כניסות

בשם עמותת נ.ע.ל.ה, נצרת עילית למען הקהילה,

אני רוצה לתושבי ציפורי ובני משפחותיהם שלקחו חלק בארגון וליווי פרויקט החלוקה למשפחות בנצרת עילית.

תבורכו!

סוזי1וילדרשביט1עמיתשביט2שפון1מאירה4ברלס