תושבת "המחנה"

דקל זליג וציפי ציפי • 29/10/2017 כניסות

אלירון, 

ראשית, סגנונך בוטה ואינו יאה.

שנית, בהתאם לתב"ע של ציפורי, ובהתאם להיתרי הבנייה שהוצאו ע"י בעלי המגרשים, החניות אמורות להיות בתוך שטח המגרש. יתכן שנעשו בשטח המיועד לחניות שימושים אחרים וזו עברה על חוקי הבנייה והתכנון. מי כמוך יודע.

שלישית, מדברים על הסדרת תשתיות "במחנה", כלשונך. לכשתוסדרנה, איש איש ידאג להחנות במקום המיועד לכך.

 

בב"ח

ציפי דקל

הודעות בנושא זה