מיכרז פנימי לתפקיד סייר יום ותחזוקת תשתיות

מזכירות • 6/11/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

SKMBT 36318110619250

 

 

From: zipori@konica.com [mailto:zipori@konica.com]
Sent: Tuesday, November 06, 2018 9:25 PM
To: zipporim1@bezeqint.net
Subject: Message from KMBT_363