תחילת עבודות פרויקטים לשיפור חזות הישוב

מזכירות • 5/8/2017 כניסות

שלום רב,
מחר יום א' 6/8 יחלו בעבודות הסדרת התנועה והשלמת מדרכה בכניסה למושב באזור צומת הפניה להרחבה. העבודות יימשכו כשבוע ימים. אנא סעו בזהירות.
במהלך החודש יחלו גם בעבודות השביל המחבר בין המרכז להרחבה.
לאחר מכן בעבודות הסדרת התנועה והחניות באזור הגנים.
שבוע טוב,
אברום