מיכרז פנימי לתפקיד סייר יום ותחזוקת תשתיות

מזכירות • 7/11/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מיכרז לסייר יום ותחזוקה

לתושבים שלום,

להלן מכרז פנימי לתפקיד סייר יום ותחזוקת תשתיות במושב.

1. מהות התפקיד:

1.1 ביצוע סיורים ברכבו של העובד, אחת לשעה, בשעות העבודה, בתחום היישוב: אזורי המגורים, גני ילדים, מרכז היישוב, גני משחקים ושערים. יש לדווח לממונה על כל אירוע חריג.

1.2 אחריות על תחזוקת תשתיות בטחון: שערים ומצלמות. בדיקת הקלטות במצלמות, בעת הצורך.

1.3 אחריות על תחזוקת מבני הציבור, במרכז היישוב.

1.4 אחריות על תחזוקת התשתיות הציבוריות, כגון: תעלות מי גשם, כבישים, תאורה וכו'.

1.5 ליווי ופיקוח על עבודת קבלנים בעבודות תחזוקה מיוחדות, או פרויקטים מזדמנים.

1.6 ליווי של בודקי רישוי (כיבוי אש,חשמל, יועץ בטיחות וכו').

1.7 אחריות על פעילותו של קבלן הגינון/חצרנות.

1.8 שעות העבודה הן בין 08:00 – 15:00 בימים א' – ה'.

נכונות לטיפול בתקלות דחופות בתשתיות גם מעבר לשעות העבודה הרגילות.

2. כפיפות:

מזכיר היישוב ו/או לראש הוועד המכהן.

3. דרישות מהמועמד:

3.1 רישיון נהיגה בתוקף.

3.2 הבנה בסיסית בנושאי תחזוקה שוטפת.

3.3 הכרת תוכנות OFFICE, יתרון.

3.4 ניסיון בעבודה מול קבלנים, יתרון.

4. חוזה עבודה מפורט ייחתם מול המושב.

ניתן להגיש הצעות בכתב למזכירות המושב עד ליום ו' 23.11.18

הוועד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כל שהיא.

ועד ההנהלה