דיווח לצרכני המים על טיפול בחשד לאירוע חריג

מזכירות • 11/5/2018 כניסות

לתושבים שלום רב,

 

בהתאם לתקנה 5 בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013

נבקש לדווח כדלקמן:

  1. בתאריך 8.5.2018 התקבל דיווח מעבדה בודקת על ממצא חריג ברמת העופרת וברמת הברזל.
  2. מדובר בחריגה בנקודה דיגום אחת מתוך 7 נקודות דיגום שנדגמו.
  3. מושב ציפורי, מתוך חובתו כספק מים, דיווח למשרד הבריאות, פעל על פי דרישותיו וביצע סקר הנדסי חקירתי במסגרתו בוצע דיגום חוזר ומורחב.
  4. סקר חקירתי שבוצע עוד ביום הדיווח על חשד לאירוע חריג, העלה כי נקודת הדיגום בה נמדדה החריגה אינה מייצגת בהכרח מים מסופקים היות ונדגמה אחרי מד מים ומסנן של אחד הצרכנים.
  5. הדיגום החוזר בוצע ביום 9.5.2018 באותה נקודה שחרגה (אולם בראש המערכת, לפני מד המים) ובנקודות נוספות בכל הישוב.
  6. ביום 10.5.2018 דווח מהמעבדה לבריאות הציבור כי ממצאי כל הבדיקות תקינות, מתחת לתקן מי השתייה.
  7. תם טיפול בחשד לאירוע חריג.
  8. לידיעה.

 

בברכה,

אברום מיכאלי

מזכיר ציפורי

נייד:052-2825481 טל:04-6556440

פקס:04-6465455

info@zippori.org