להשכרה בית

מנו סמי • כניסות

להשכיר בית באזור החקלאי, בחלק המזרחי של המושב, הבית על משטח אחד, בגודל של כ- 200 ממ״ר. הבית לפינוי בסוף השנה. פרטים נוספים בטלפון 0586464741, או ווטסאפ 0522271741.