הודעת אבל אבא של עפרה גוירצמן

9/1/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מודעת אבל אבא של עפרה גוירצמן

לעפרה, אתך באבלך עם מות האב אשר ארד ז"ל.

תנחומים למשפחה.

מושב ציפורי