מכירת כלי הקרמיקה שלי בגן הלאומי

גורן עפרה • 6/10/2017 כניסות

מחר  ומחרתיים - בשבת וראשון  אמכור את כלי הקרמיקה שלי בסוכה/דוחן בפסטיבל שבגן לאומי צפורי.

אתם מוזמנים לבא ולהפיץ

חג שמח

ולהתראות ..

עפרה גורן

כלים 1כלים 2כלים 3כלים 4