מודעת אבל אח של רוזיקה סטולרו

12/1/2018 כניסות

לרוזיקה ,

אתך באבלך עם מות האח יוסף יחיאל ז"ל.

שלא תדעי צער.

תנחומים למשפחה

מושב ציפורי