בוקר טוב

מזג אוויר • 12/2/2020 כניסות

בוקר טוב עם 12 מ"מ גשם נוספים. ובסך הכל מתחילת העונה 529.5 מ"מ גשם - 92% מהממוצע הרב שנתי.
המשך שבוע טוב וחורף גשום וטוב.
צביקה סגל