הזמנה להורי ויצו נהלל

קהילה • 18/2/2018 כניסות

להורי תלמידי ויצ"ו נהלל,
במסגרת רצון שעלה לחבר את קהילת בית הספר לקהילת ההורים בעמק,
כולם מוזמנים לפגישה עם
עינת גורה, מנהלת בית הספר וצוות ההנהלה.
ב 8/3 בין השעות 19-20:30 בבית העם.
הדיון יתנהל כשיח פתוח בנושאים של חינוך, ערכים וחזון.