עבודות אספלט ביום חמישי 13/9

מזכירות • 11/9/2018 כניסות

שלום רב,

ביום ה' 13/9 יבצעו במרכז היישוב עבודות אספלט. מי מהתושבים שמעוניין לבצע בהזדמנות זו עבודות אספלט יכול להתקשר לקבלן המבצע אלברט טל' 053-4244020. העבודות הפרטיות באחריות התושבים המזמינים.

שנה טובה

אברום