סדר יום לישיבת ועד מקומי והנהלה 11.11.18

משולחן הוועד • 9/11/2018 כניסות

להלן סדר היום לישיבת ועד מקומי והנהלה ביום א' 11/11/18 שעה 20:00:

1. אישור דו"ח כספי של הועד המקומי ליום 30.9.18.

2. החלפת תאורת רחוב לתאורת לד במסגרת המכרז של המועצה האזורית.

3. סיכום נושאים לפגישה עם אייל בצר.

4. שצ"פ ליד משפחת הדרי.

5. עדכונים.