למסירה סנטף משומש במצב טוב

בוהדנה אילן • 29/6/2020 כניסות

למסירה 5 יחידות סנטף משומש במידות
3.5 מ' ×1.25 מ'...אילן 050-3396066