מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

מזג אוויר • 8/1/2019 כניסות

גשם רב ירד הלילה בציפורי. הלילה הזה היה הגשום ביותר מתחילת העונה, והבוקר מדדנו בחצרנו 50.7 מ"מ גשם.

יום טוב והמשך חורף גשום וטוב.