לחברים תושבים - קלפי לבחירת חבר תושב לועד ההנהלה

מזכירות • 11/1/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על רשימת מועמד ועל מועד הבחירות בקלפי 12.1.18

יפוי כח להצבעה בקלפי 12.1.18

לחברים תושבים שלום,

הודעה על בחירות בקלפי לבחירת חבר תושב לוועד ההנהלה - תזכורת

בהמשך להחלטת האספה הכללית מיום 28.12.17 לבחירת חבר תושב לוועד ההנהלה (במקום מעוז וילדר שפרש) באמצעות קלפי, להלן שם החבר תושב שהגיש מועמדותו :

1. אבי רז

נציין שגם כשיש מועמד אחד אנו מחוייבים על פי התקנות לקיים את ההצבעה.

ההצבעה בקלפי תתקיים ביום שישי 12.1.18 בין השעות 08:30 – 10:30.

רצ"ב ייפוי כח לבן/בת זוג להצבעה בקלפי.

בברכה,

ועדת קלפי,

אלטר אסנת, סקלי מיה,

סטולרו אלון, דוד אירית