הכניסה עם המדבקות עובדת תקין

מזג אוויר • 6/1/2019 כניסות

 

הכניסה בשער הראשי עם המדבקות עובדת באופן תקין

 

אמציה טל