הכניסה עם המדבקות עובדת תקין

מזג אוויר • כניסות

 

הכניסה בשער הראשי עם המדבקות עובדת באופן תקין

 

אמציה טל