פעילות וותיקים

שפון יעקב • 14/12/2017 כניסות

כפיים - למרות שאני לא בין הנהנים מפעילות הוותיקים ביישוב ברצוני 👋👌לאביגייל שמואלי על המגוון וההתמדה כפי שאני חווה אותה מהמיילים. יישר כח והצלחה לוועד החדש.

הודעות בנושא זה