תיק שני

סגל צבי • 31/10/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

00071706.81.D7.47.EC

מצורף התיק השני העוסק בבית הספר של ציפורי. תיק זה מכסה את התקופה שבין ספטמבר 1949 לבין דצמר 1959. במהלך שנים אלה עבר בית הספר לבניינו החדש בראש הגבעה.

בפברואר 1953 למדו בית הספר 57 תלמידים. את שמותיהם ניתן למצוא בעמודים 116, 117. בין התלמידים, גם אחותי מרים. אחד התלמידים מתגורר עד היום בציפורי.

בנובמבר 1954 מצליח המפקח ישראל בן אריה להגיע לבית הספר בציפורי "אחרי עמל ויגיעה רבה" (עמ' 79).

שנה אחר כך, ממליץ בן אריה על בית הספר כ"בית ספר לדוגמה" (עמ' 56).

בספטמבר 1957 מצטרף לבית הספר מורה חדש - שלמה דגני. שנה אחר כך הוא כבר מנהל בית הספר. שלמה ורעייתו יעל למדו בבית הספר עד לסגירתו בתחילת שנות השישים. שלמה ויעל התגוררו בציפורי, בשכונת ההרחבה ברחוב הסנהדרין.

עוד סיפורים? בתיק.

מקווה שתמצאו עניין במסמכים שבתיק.