תזכורת - הגשת מועמד לבחירת חבר תושב לועד הנהלה

מזכירות • 5/1/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על הגשת מועמד לחבר תושב לוועד ההנהלה אספה 28.12.17

רשימת חברים תושבים באגודה 29.12.17

לחברים תושבים שלום,

ועדת  קלפי החליטה להאריך את מועד הגשת המועמדים לבחירת חבר תושב לועד ההנהלה עד יום שני 8.1.18 בשעה 17:00.