סדר יום לישיבת ועד מקומי והנהלה 2.12.18

משולחן הוועד • 1/12/2018 כניסות

סדר יום לישיבת ועד מקומי והנהלה שתתקיים ביום א' 2.12.18 שעה 20:00:

1. דיון בנושא הנוער.

2. .אישור צו המיסים של הועד המקומי לשנת 2019.

3. שיחה עם מועמדים לתפקיד סייר יום ותחזוקת תשתיות.

4. שילוט שמות הרחובות.

5. עדכונים.

שבוע טוב